Reforç escolar

Reforç escolar

Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat

Dirigit a:

 Alumnes que necessiten recolzament a l'hora de fer els deures, segons nivell.
 Alumnes que precisen reforçar assignatures concretes per assolir el nivell del grup-clase.
 Alumnes amb dificultats per organitzar-se la feina i estudiar de forma autònoma.

Organització:

 Grups reduïts ( 6-8 alumnes) organitzats per nivells educatius.
 Disponibilitat de diferents horaris.

Metodologia:

 Seguiment personalitzat de cada alumne/a.
 Informes de seguiment trimestrals i contacte amb els pares.
 Amb assessorament psicopedagògic.

*Ens adaptem segons els nivells d'estudis i formació acadèmica de cada alumne.