Ortografía

Ortografía

Taller monogràfic de 8 hores (tant en català com en castellà) destinat a alumnes de cicles mitjà i superior de primària i de la ESO. S'abordaran les regles bàsiques ortogràfiques i de redacció, a través d'exercicis que reforcin els coneixements sore l'ús de la normativa i de les regles d'accentuació i puntuació.

El curs consta de quatre mòduls:


   
  Regles bàsiquesd'ortografia de les lletres que presenten majordificultat: B, V, S, C, Z, Ç, G, J, Y, LL, H, X, CC, SC...

     Regles d'accentuació.

     Signes de puntuació.

     Úsincorrecte de la llengua (vulgarismes, incorreccions per l'ús de xarxessocials, etc.). 

 “No sempre hi ha temps, no sempre hi ha ganes, però a vegades pot ser que vulguis saber més”.