Reforç lecto-escriptura

Reforç lecto-escriptura i càlcul

Alumnes de 1r. a 4t. de Primària


L'objectiu és ajudar a desenvolupar les capacitats necessàries per adquirir unes bones bases lectoescriptores i de càlcul.

Dirigit a:

  Nens de 6 a 9 anys aproximadament, que presenten alguna dificultat en l'aprenentatge d'aquestes capacitats, com poden ser: problemes a la velocitat i comprensió lectora, conciència fonològica, dislèxia, errades dislèxiques, disgrafia, disortografia, memòria ortogràfica, discalculia, etc.

  Nens que sense tenir cap dificultat en concret volen millorar la seva eficiència lectora i de càlcul.

Organització:

  Petit grup ( 4 alumnes com a màxim) agrupats per franges d'edat.

Metodologia:

  Es treballa en funció dels ritmes individuals i amb material adaptat a les necessitats de cada nen/a.

  Seguiment personalitzat de cada alumne/a.